Servisi

...
Klima Uređaji

Veliki izbor rashladnih uređaja za životni i poslovni prostor. Vršimo prodaju i ugradnju split i multisplit sistema, podno plafonskih sistema, kanalnih sistema kao i mobilnih klima uređaja različitih brendova i cenovnih rangova.

Zakazite Ugradnju Cenovnik PDF
...
Računari

Prodaja i servis računara i laptopova. Vršimo sklapanje računarskih konfiguracija u skladu sa vašim budžetom, željama i potrebama. Pronalazimo rešenja za najoptimalnije opremanje vašeg kancelarijskog prostora u skladu sa vašim poslovnim zahtevima i mogućnostima.

...
Video Nadzor

Širok asortiman opreme za tehničku zaštitu objekata. Nudimo komplete opreme za video nadzor, kontorlu pristupa, alarmnih sistema i slično. Firma Dzin Solutions poseduje licencu za montazu i odrzavanje video nadzora.

Zakazite ugradnju Cenovnik PDF

O Nama

Džin Solutions

Džin Solutions je firma osnovana 2012. godine sa sedištem u Jagodini. Bavimo se prodajom računara, računarkse opreme, mrežne opreme, audio i video tehnike, malih kućnih aparata, bele tehnike, opreme za video nadzor, alarmnih sistema, sistema klima uređaja i slično. Pored toga naša firma pruža svojim klijentima širok dijapazon usluga počevši od servisiranja računara, štampača, laptopova, klima uređaja do izvođenja kompletnih telefonskih i mrežnih instalacija kao i rad na terenu. Poslujemo na teritoriji Pomoravskog okruga i težimo da svojim sugrađanima pružimo što kvalitetnije proizvode i usluge po pristupačnim cenama u zadatim rokovima. Tome svedoči veliki broj naših stalnih i lojalnih kupaca kako u gradu tako i šire.

10 GODINA GARANCIJE NA KLIMA UREĐAJE

Produžena garancija je nastavak fabričke garancije na klima uređaj i predstavlja voljno proširenje odgovornosti trgovca. Korisnik i dalje ima sva zakonom zagarantovana prava po osnovu Zakona o zaštiti potrošača u periodu od 24 meseci od datuma kupovine proizvoda. Produžena garancija osigurava da će klima uređaj biti popravljen u slučaju kvara i posle isteka roka saobraznosti i proizvođačke garancije. Produžena garancija pokriva 100% trošak rezervnih delova i rada servisera na otklanjaju kvara, ukoliko se ispune svi uslovi korišćenja produžene garancije. Produžena garancija počinje od momenta isteka garancije proizvođača uređaja i traje do ukupno 10 godina od datuma kupovine klima uređaja.
Prava o produženju garancije su obavezujuća i primenjuju se jedino prema niže navedenim uslovima:
 1. Prve 2 godine od datuma kupovine, kupac ima potpunu, bezuslovnu garanciju u punom obimu, što znači besplatnu popravku na licu mesta ili u servisu u zavisnosti od vrste kvara i besplatne rezervne delove. Pojedini klima uređaji imaju proizvođačku garanciju dužu od dve godine pod uslovima koje određuje proizvođač što je detaljnije opisano u garantnom listu uređaja.
 2. Da bi ste ostvarili pravo na garanciju u punom roku od 10 godina od datuma kupovine uređaja, potrebno je da se od treće do desete godine od kupovine uređaja uradi redovan godišnji servis klima uređaja od strane ovlašćenog servisa Džin Solutions d.o.o. Jagodina.
 3. Potrošač je u obavezi da instalaciju/servis poveri isključivo ovlašćenim licima.
 4. Potrošač je u obavezi da se pridržava priloženog uputstva za upotrebu i pravilnika o upotrebi proizvoda.
 5. Potrošač je u obavezi da obezbedi odgovarajuće uslove u kojima će uređaj biti smešten (detaljne informacije možete naći u informacijama za potrošače i uputstvima proizvođača koja se dobijaju uz uređaj).
 6. Potrošač je u obavezi da obezbedi stabilan izvor mrežnog napajanja (varijacije napona max. 10%, varijacije učestalost max. 30%).
 7. Davalac garancije garantuje da će proizvod ispravno funkcionisati, ako se korisnik pridržava uputstva iz priložene tehničke dokumentacije
 8. Davalac garancije garantuje mogućnost servisiranja, održavanja i potrebne rezervne delove u garantnom roku.

Izuzeća i ograničenja garancije

 1. Ako instalacija/servis nije urađen u skladu sa propisanim uslovima od strane stručnih i osposobljenih lica ovlašćenog servisa,
 2. Ako je korisnik nestručno i nepažljivo postupao sa proizvodom, koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu,
 3. Ako su kvarovi na proizvodu nastali kao posledica neodržavanja uređaja ili usled mehaničkog oštećenja.

Kontakt